Snel zoeken

Trainingen

Wij verzorgen een intensieve persoonlijke training voor leidinggevenden en medewerkers die meer concrete resultaten willen realiseren in het professionele en persoonlijke leven.

Deze training geeft u voorsprong

Deelnemers leren hoe zij binnen een veeleisende (werk-)omgeving steeds weer opnieuw ruimte kunnen scheppen, waarbinnen zij hun volledige potentieel met meer plezier kunnen benutten en kunnen kapitaliseren.

Resultaten

Beter in staat zijn ‘de boodschap’ over te brengen, overeenkomsten te sluiten, effectiever om te gaan met confrontaties en teleurstellingen, effectief om te gaan met emoties van jezelf en anderen, heldere keuzen te maken, draagvlak te ontwikkelen, weerstand te overwinnen, meer verantwoordelijkheid te nemen, effectief te luisteren, samenwerking te creëren, productiever te zijn in minder tijd, (verkoop-) resultaten te halen, de leiding te nemen, de leiding te accepteren en goed te benutten, plezier en drive te ontwikkelen terwijl de werkdruk steeds toeneemt en samen doelen te realiseren... wie wil dat niet?!

Hoe doe je dat?

Het blijkt dat veel mensen in organisaties beter en makkelijker willen presteren, echter vaak niet verder komen dan daarover te praten en daarover te blijven nadenken.

Wanneer mensen beter willen presteren maar niet weten hoe.., is meestal het verlies van motivatie het gevolg. Dit kost véél tijd en geld en vormt vaak een bron van frustratie. De samenwerking en spirit van het team gaan achteruit, dit leidt tot een lagere productiviteit en een lagere loyaliteit aan de organisatie, waardoor de beoogde resultaten achterblijven en het ziekteverzuim kan toenemen.

De doelstelling van het trainingsprogramma

 1. Het ontwikkelen van excellente communicatie met jezelf en anderen 
 2. Het ontwikkelen van een excellente houding 
 3. Het effectiever inzetten van eerder verworven kennis en ervaring

Mensen zijn de bron van alle resultaten; de kwaliteit van de communicatie, de houding en de kennis en ervaring van ieder mens in een organisatie, team of gezin, zijn essentieel voor het slagen of achterblijven van de groep als geheel.

1. Excellente Communicatie

Belangrijk is dat je helder ziet wat de positieve en negatieve gevolgen van jouw interne communicatie (dialoog met jezelf) en externe communicatie (dialoog met anderen) zijn en op welke wijze deze bijdragen aan het welslagen van ieder communicatieproces waaraan je deelneemt. Onduidelijke communicatie zorgt voor teleurstellende resultaten.
Meer dan 80% van alle communicatie- en samenwerkingsproblemen komt voort uit het feit dat mensen (voortdurend) 4 tot 8 verschillende Sociale Communicatiestijlen gebruiken. Om effectiever te communiceren is het belangrijk dat je deze sociale stijlen snel van elkaar leert onderscheiden én vloeiend leert spreken.
Door een praktische no-nonsense aanpak creëer en ervaar je, zowel tijdens als na de training, je resultaten op snelle en krachtige wijze, waarmee je een vruchtbare basis voor duurzame communicatie en samenwerking legt.

2. Excellente Houding

Tijdens de training zie je verrassend duidelijk welke invloed je gedrag, houding en zelfovertuiging hebben op de effectiviteit en het welslagen van ieder (werk-)proces waaraan je deelneemt. Je krijgt daarmee inzicht in jouw eigen productieve houding en contraproductieve houding en je leert hoe je op vrijwel ieder moment hierin kunt schakelen. Hiermee creëer je focus en drive om in elke situatie constructief aan de slag te kunnen gaan.
Tijdens de training ontdek je jouw krachtbron en leer je van daaruit in actie te komen. Daardoor creëer je met minder moeite en in minder tijd betere resultaten. Hiermee ontwikkel je zelfvertrouwen om richting te geven aan en te genieten van alle dingen die je gaat doen. Je maakt een actieplan waarmee je in je professionele en/of persoonlijke leven aan de slag gaat.

3. Méér rendement uit je kennis en ervaring halen

Door een excellente communicatie en een excellente houding kun je nu alle kennis en ervaring die je in jouw leven hebt verworven nóg effectiever benutten en nóg beter tot haar recht laten komen.

Opbouw van het programma

De training is opgebouwd uit 3 hoofdthema’s met subonderwerpen. Iedere dag heeft zijn eigen thema.

 • Dag 1: Oordelen / verleden
  In de training ervaar je duidelijk hoe jouw mechanisme van oordelen werkt én wat de gevolgen daarvan zijn in relatie met jezelf en anderen (collega’s, klanten, dierbaren). Je ziet waar het jouw eigen of gemeenschappelijke doelen in de weg staat en leert en ervaart hoe je dit mechanisme in jouw voordeel kunt laten werken.
 • Dag 2: Loyaal zijn aan je eigen intenties / heden
  Wanneer je ergernis, frustratie, boosheid, gekwetstheid, futloosheid, verdriet of angst ervaart terwijl je jezelf had voorgenomen er een succesvolle en leuke werkdag van te maken, dan ben je niet loyaal aan je voornemens of intenties. Het is ons overkomen, zeggen we dan. We menen dat het komt door de ander of door andere omstandigheden en verliezen daarmee vaak onze verantwoordelijkheid en het vermogen om constructief te handelen en te genieten van onszelf en van hetgeen we mee bezig zijn.
  In de training leer je en ervaar je hoe je op menselijke wijze effectiever met gebeurtenissen uit het verleden en het heden om kunt gaan.
 • Dag 3: Het realiseren van je doelen / toekomst
  Op de derde dag van de training leer en ervaar je hoe je door effectiever met jezelf en anderen om te gaan, nu zaken kunt realiseren waarvan je dacht dat ze eerst niet binnen je vermogen lagen.
  Op dag 3 vallen de puzzelstukken van de training op hun plaats en kun je niet meer wachten om vanuit deze ervaring aan de slag te gaan.

Meer resultaten

Proactief relaties verbeteren, helder krijgen wat jij zelf en anderen nodig hebben, creativiteit optimaal benutten, moeilijkheden ombuigen naar mogelijkheden, meer rust, zelfvertrouwen, meer initiatief,
spontaniteit en plezier, een betere kwaliteit van leven (privé en werk).

Referenties

Tot onze referenties behoren professionals met diverse achtergronden en doelstellingen.

Werkwijze

Deelnemers formuleren voor aanvang van de training door middel van een vragenlijst de persoonlijke leerdoelen. In de training is zowel ruimte voor individueel leren als in de groep (max. 12 personen). Intellectueel en ervaringsleren worden met elkaar afgewisseld. Deelnemers krijgen een werkmap die wordt gebruikt tijdens en na de training. Er worden inzichten gedeeld, gebruik gemaakt van muziek en verschillende oefeningen gedaan.

De duur van de training

De training bestaat uit drie volledige dagen en avonden (aaneengesloten). Na een week kom je naar de eerste vervolgbijeenkomst (van een dagdeel) voor evaluatie en verdere implementatie en verankering.

Tijden van de training & praktische informatie

Dag 1 en 2: 09.00-20.00 uur incl. koffie/thee, lunch, snack, diner en overnachting.
Dag 3: 09.00-19.00 uur incl. koffie/thee, lunch en snack.
Terugkom dagdeel: 14.00-19.00 uur incl. koffie/thee, snack.
Deze training is tevens mogelijk voor (MT-)teams. De arrangementsafspraken zijn daarbij anders.

Locatie

Deze training wordt verzorgd in een Conferentiecentrum dat centraal gelegen is en goed bereikbaar is. Omgeving: Hilversum, Amersfoort of Utrecht.

Nazorg en verdere implementatie en verankering

Ook na afloop van de training blijven wij nauw betrokken bij de mensen en/of de betreffende organisatie om de constructieve vragen te beantwoorden die meestal zijn opgekomen door de weg die ingezet is.

© Copyright All About People 2024 Disclaimer Algemene leveringsvoorwaarden Sitemap Contact
OTYS Recruiting Technology PXL Communicatie
All About People gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.